Dislaimer

Verklaring van afstand

Gobelijn BVBA tracht zo waarheidsgetrouw mogelijk haar producten op deze website voor te stellen en aan te bieden. Desalniettemin kunnen kleuren afwijkend voorgesteld worden op computerschermen.

De beschrijving, foto en benaming van elk aangeboden product kan echter onderhevig zijn aan vergissingen van allerlei aard. Gobelijn BVBA behoudt zich het recht voor prijzen, beschrijvingen, benamingen en foto's op elk moment te veranderen of te verwijderen. Gobelijn BVBA behoudt zich het recht voor details aan haar producten aan te passen.

Kleine technische verschillen of verschillen in kleur of vormgeving worden niet als redenen aanvaardt om een geleverd goed te weigeren of terug te sturen.

Door het plaatsen van een bestelling - via welk kanaal dan ook - verklaart u hiervan op de hoogte te zijn en hiermee akkoord te gaan.